Kredyt we frankach – gorący temat

Monika Sawarska        06 października 2014        Komentarze (0)

Co i rusz na ten temat pojawiają się jakieś informacje prasowe.

Jeden z ostatnich pomysłów o którym czytałam to propozycja wykupienia mieszkań osób, które mają problem ze spłatą kredytu we franku przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wynajmowanie ich następnie kredytobiorcom.

Dzisiaj z kolei przeczytałam o pomyśle ustawowego przewalutowania kredytów hipotecznych we frankach na złote, po kursie niższym, niż rynkowy (więcej informacji przeczytasz tutaj:  http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/710047,1146634-Czy-frankowcom-trzeba-pomoc.html)

Ze strony banków podniosły się głosy, że może to zagrozić ich stabilności, a w przypadku banków, które mają znaczną ilość takich kredytów, mogłoby to doprowadzić do ich niewypłacalności.

Nie wydaje mi się, żeby takie zagrożenie faktycznie istniało.

Nie wydaje mi się, jednak również, aby jakiekolwiek kompleksowe rozwiązanie problemu kredytów we frankach weszło ostatecznie w życie i na pewno w najbliższym czasie liczba spraw dotyczących klauzul w umowach z bankiem nie zmaleje.

E-bte

Monika Sawarska        16 września 2014        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie pisałam o planowanych zmianach w regulacjach dotyczących bte. Trochę trwało, zanim do Was wróciłam, a to między innymi dlatego, że w ostatnim czasie brałam udział, zarówno w charakterze prelegentki, jak i słuchaczki, w warsztatach organizowanych w Warszawie a dotyczących między innymi bankowego tytułu egzekucyjnego.

Szczególnym zagadnieniem, które było poruszane podczas tego spotkania, był właśnie e-bte. Niezależnie od projektu zmian w bte, o którym pisałam ostatnio, 22 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie przepisów, regulujący m.in. wprowadzenie elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego. Generalnie istota tego postępowania wzorowana jest na już funkcjonującym elektronicznym postępowaniu upominawczym i jego celem jest usprawnienie procesu uzyskiwania klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Po wejściu w życie przepisów bank będzie występował w formie elektronicznej do sądu o nadanie klauzuli i w takiej formie, tę klauzulę otrzyma.

W konsekwencji, banki również same bte będą już wystawiać w formie elektronicznej.

Na potrzeby orzekania w tym zakresie ma być również utworzonych 11 e-sądów na obszarze każdej apelacji.

Zmiany wejść miały w roku 2015, ale z tego co się dowiedziałam jest to mało realne i bardziej możliwy staje się rok 2016. Nie mówiąc już o tym, że ten projekt jest projektem konkurencyjnym wobec tego, o którym pisałam wcześniej…pozostaje więc pytanie, który z projektów ostatecznie się ostanie.

Według projektu pewne zmiany będą zachodzić również w postępowaniu egzekucyjnym, ale do tego wrócę w następnym wpisie.

Bte – będą zmiany

Monika Sawarska        13 sierpnia 2014        Komentarze (1)

Jak się wydaje, pomysł zupełnej likwidacji bankowych tytułów egzekucyjnych chyba już całkiem upadł.

Ciągle jednak trwają prace nad takimi zmianami przepisów, które mają złagodzić ten tytuł wykonawczy, a przede wszystkim bardziej zabezpieczyć interesy dłużnika.

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany Prawa bankowego w zakresie obowiązku informacyjnego wobec klienta banku-dłużnika, a także dodatkowo kilku innych zmian o których poniżej.

Zgodnie z tym projektem, oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinno zawierać pouczenie dłużnika o skutkach wystawienia bte. Co ciekawe, po wejściu w życie ustawy, jeśli wcześniej podpisane oświadczenia nie zawierają takiego pouczenia, mają być uzupełnione.

Następnie, przed złożeniem wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bte bank jest zobowiązany poinformować niezwłocznie osobę, która złożyła takie oświadczenie o zamiarze złożenia wniosku do sądu. Chociaż dokładnie termin tego zawiadomienia nie jest sprecyzowany.

Sąd po wydaniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności będzie również doręczał to postanowienie dłużnikowi, na które ten będzie mógł wnieść zażalenie. Ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ dotychczas dłużnik o wydaniu przeciwko niemu tytułu wykonawczego dowiadywał się dopiero od komornika-po wszczęciu przeciwko niemu egzekucji.

I ostatnia, również bardzo ważna propozycja zmian, to obowiązek zawieszenia przez komornika postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy dłużnik skutecznie wniósł powództwo przeciwegzekucyjne, czyli powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub części.

Osobiście uważam, że nie wszystkie propozycje zmian mają szanse na to, że ostatecznie wejdą w życie, po pierwsze dlatego, że przepisy są nie doprecyzowane, a po drugie dlatego, że zostaną uznane za zbyt szeroko chroniące dłużnika.  Będę więc na bieżąco śledzić losy projektu tej ustawy i  informować Was o efekcie końcowym 🙂

Kiedy pozew zbiorowy ?

Monika Sawarska        29 lipca 2014        Komentarze (0)

Pozwy zbiorowe w sprawach z udziałem banków cieszą się dużą popularnością.

Istota postępowania zbiorowego polega na tym, że możliwe jest prowadzenie jednego postępowania w interesie kilku osób, dzięki czemu w jednej sprawie możliwe jest rozpoznanie roszczeń kilku osób.

Aby możliwe było wystąpienie z takim pozwem do sądu konieczne jest spełnienie określonych warunków.

 Przede wszystkim z pozwem takim można wystąpić tylko w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Każdy Klient banku, jeśli nie zawarł umowy z bankiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może zatem z takim pozwem wystąpić. Pozwy takie również często wykorzystywane są w sporach z ubezpieczycielami, deweloperami i uczelniami.

Dla wytoczenia sprawy konieczne jest również zebranie grupy co najmniej 10 osób.

Sprawy z którymi występują zainteresowani muszą być również do siebie podobne. Dokładnie rzecz ujmując, w takim postępowaniu mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju, a poza tym oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe). I z tym czasem jest problem. W przypadku umów zdarza się bowiem, że poszczególne umowy Klientów zawierają nieco inne postanowienia i sąd nie chce rozpoznawać ich wspólnie, bo jednak zdaniem Sądu sprawy różnią się od siebie.

Powództwo w tego typu postępowaniu wytacza reprezentant grupy, ale jednocześnie w postępowaniu sądowym konieczne jest reprezentowanie przez adwokata lub radcę prawnego. W praktyce wygląda to w ten sposób, że członkowie grupy podpisują umowę z reprezentantem, która określa jego prawa i obowiązki, a ten z kolei podpisuje umowę z pełnomocnikiem, jako reprezentantem grupy.

Bankowy tytuł egzekucyjny na spadkobierców

Monika Sawarska        16 lipca 2014        Komentarze (0)

Generalną zasadą jest, że dziedziczymy nie tylko majątek zmarłego, ale również zobowiązania, czyli jego długi.

Jak się okazuje, sytuacja nie zawsze jest taka prosta. Wątpliwości powstały bowiem w związku z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, które sporządza bank wraz z bankowym tytułem egzekucyjnym.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: prawo.rp.pl/artykul/.

W uproszczeniu chodzi jednak o sytuację, gdy oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostało podpisane przez dłużnika banku, który następnie zmarł, a bank wniósł o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy tego dłużnika. A więc, czy w takim przypadku nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy jest w ogóle dopuszczalne ?

Moim zdaniem, NIE, co wyraźnie wynika z przepisów Prawa bankowego.

Bte może być bowiem wydany przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i osoba taka złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku spadkobiercy, taka przesłanka nie jest więc spełniona, ponieważ nie dokonywał on czynności bankowej z bankiem i również nie podpisał oświadczenia.

Ciekawa jestem jednak, czy Sąd Najwyższy będzie tego samego zdania.

Jak tylko orzeczenie się pojawi (o ile Sąd Najwyższy nie odmówi podjęcia uchwały, bo moim zdaniem mógłby w tej sprawie), to dam Wam znać.