Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Monika Sawarska        09 lipca 2014        2 komentarze

To jeszcze jeden z dokumentów, który zwykle wymagany jest przez bank przy zawieraniu umowy pożyczki, kredytu, a często także przy innych umowach stosowanych przez bank, jeżeli na ich podstawie powstaje jakieś zobowiązanie wobec banku.

Czemu służy taki dokument ?

Ano jest to dokument niezbędny, aby bank mógł uzyskać klauzulę wykonalności na bte.

Jeśli nie ma takiego oświadczenia i to oświadczenia prawidłowego, to bank nie może otrzymać klauzuli wykonalności a w dalszej kolejności prowadzić egzekucji, a nawet jeśli taką klauzulę otrzymał, to możliwa jest obrona w ramach postępowania przeciwegzekucyjnego.

Oświadczenie to powinno określać:

  • kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz
  • termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności,
  • czynność prawną z bankiem, z której wynikać później mogą roszczenia.

Brak tych elementów powoduje, że w ogóle nie możemy mówić o oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Jak się przyjrzymy jednak dokumentom, które funkcjonują w obrocie bankowym, to stwierdzimy, że zarówno określenie jednego, jak i drugiego, zwykle nie jest jasne.

W pierwszym bowiem przypadku bank wskazuje, że tą kwotą może objąć różnego rodzaju opłaty, prowizje i koszty. Co do zasady jest to dopuszczalne, ale zapis ten jednak musi być sformułowany precyzyjnie, żeby rzeczywiście odniósł skutek. Banki bowiem nie mogą dowolnie rozszerzać odpowiedzialności klienta.

W przypadku terminu również nie zdziwmy się, że to nie będzie konkretna data, tylko upływ jakiegoś czasu, jak np. 2 lata od rozwiązania umowy.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna Lipiec 9, 2014 o 17:32

Dzień dobry Pani Mecenas!

Cieszę się, że trafiłam na Pani blog! 🙂 Proszę mi tylko wyjaśnić, co oznacza klauzula wykonalności na bte?

Katarzyna

Odpowiedz

Monika Lipiec 9, 2014 o 17:38

Dzień dobry Pani Katarzyno,

klauzula wykonalności to takie postanowienie sądu, które uprawnia bank do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Mówiąc prościej, bank bez takiej klauzuli nie może iść do komornika.

A bte to po prostu bankowy tytuł egzekucyjny 🙂

Pozdrawiam !

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: