O mnie
Z zagadnieniami z zakresu prawa bankowego zetknęłam się już na studiach przy okazji pisania pracy magisterskiej. Temat mojej pracy dotyczył bowiem niedozwolonych postanowień umownych w umowach z konsumentami. Temat wówczas był dość świeży, ponieważ regulacje prawne w tym zakresie dopiero zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego. W umowach z bankiem tego rodzaju klauzul wówczas nie brakowało, a więc było to świetne pole do prac badawczych.

Potem przyszedł czas praktyki zawodowej i tak się stało, że poza sprawami z zakresu prawa spółek, zaczęły do mnie również trafiać problemy klientów związane z różnego rodzaju klauzulami i postanowieniami zawartymi w umowach bankowych, jak i dokumentach towarzyszących zawieraniu takich umów. Problemy dotyczyły zarówno przedsiębiorców, którzy podpisywali tego rodzaju umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsumentów. Zajmowałam się również sporządzaniem opinii prawnych związanych z wykładnią przepisów Prawa bankowego w sytuacjach, gdy ich brzmienie budziło wątpliwości.

Obecnie na bieżąco, w ramach prowadzonej kancelarii, pomagam w rozwiązywaniu problemów moich Klientów, związanych z niejasnymi zapisami umów, a dodatkowo w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w związku z korzystaniem z instrumentów płatniczych. Sporów sądowych z bankami staram się unikać, niemniej jednak i takie prowadzę.

Poza pracą pochłaniają mnie moje pasje. W dalszym ciągu w wolnych chwilach staram się rozwijać moje umiejętności taneczne, a poza tym cierpliwie uczę się języków obcych, których poziom znajomości udaje mi się sprawdzać albo w czasie podróży, albo spotkań z Klientami. Przy czym obydwie formy bardzo sobie cenię i lubię.

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.