Nakaz zapłaty w zamian za BTE

Monika Sawarska        03 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że banki świetnie poradziły sobie z likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego:

http://www.rp.pl/Nieruchomosci/304039909-Sadowy-nakaz-zaplaty-zastapil-bankowy-tytul-egzekucyjny.html#ap-1

To prawda, sama w kilku takich sprawach obecnie walczę.

Alternatywa dla bte to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 §3 kpc)

Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Jak wynika z zacytowanego przepisu, bank nie musi przedstawiać zbyt wielu dokumentów, żeby nakaz taki uzyskać.

Poza tym, dla banku nakaz taki jest nawet jeszcze korzystniejszy niż bankowy tytuł egzekucyjny. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi bowiem tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, czyli w uproszczeniu, już z takim nakazem zapłaty bank może wystąpić do komornika o zabezpieczenie określonego majątku dłużnika, czyli np. środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia itp.

Żeby „wstrzymać” postępowanie prowadzone przez komornika, wraz z zarzutami trzeba więc wnieść o zabezpieczenie poprzez zawieszenie tego postępowania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: