Co dalej z bankowym tytułem egzekucyjnym ?

Monika Sawarska        19 kwietnia 2015        Komentarze (0)

O wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (P 45/12) w ostatnim czasie napisano już bardzo dużo.

Ale nie mogę się oprzeć temu tematowi, ze względu na moje szczególne zamiłowanie do zgłębiania tej instytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją:

  • art. 96 ust. 1 Prawa bankowego zgodnie z którym:

Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.

oraz

  • art. 97 ust. 1 Prawa bankowego, który stanowi, iż:

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Przepisy te utracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wydaje się zatem, że TK pozostawił ustawodawcy czas na wprowadzenie nowych przepisów. Jednocześnie wydaje się, że uznanie za niekonstytucyjne tylko pierwszych ustępów obu artykułów (chociaż zaskarżone były w całości) wskazuje, że TK nie przekreślił zupełnie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, ale nakazał taką zmianę przepisów, która będzie spełniała standardy konstytucyjne. Zmiany pójdą w kierunku większego zabezpieczenia interesów dłużników. Zarzutem w stosunku do całej instytucji bte, moim zdaniem jest przede wszystkim to, że banki nie weryfikują merytorycznie wniosków banku o nadanie klauzuli wykonalności, lecz dokonują ich sprawdzenia jedynie pod kątem formalnym. Dla ustawodawcy będzie to duży problem do rozwiązania, biorąc pod uwagę ilość wniosków które wpływają do sądów.

Tak na marginesie, w międzyczasie obydwa projekty dotyczące e-bte bez większego rozgłosu zostały wycofane 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: