Polisolokaty

Kiedy nieważność polisolokaty

Monika Sawarska        22 marca 2017        Komentarze (0)

Przyczyny dla których polisolokaty uznawane są przez sądy nieważne są bardzo różne. Jeden z takich przypadków to brak spełnienia wszystkich obowiązków określonych w art. 829 par. 2 K.c. Zgodnie z tym przepisem: W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył […]