Bez kategorii

Nakaz zapłaty w zamian za BTE

Monika Sawarska        03 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że banki świetnie poradziły sobie z likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/304039909-Sadowy-nakaz-zaplaty-zastapil-bankowy-tytul-egzekucyjny.html#ap-1 To prawda, sama w kilku takich sprawach obecnie walczę. Alternatywa dla bte to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 §3 kpc) Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione […]

Porozumienia UOKiK z 21 grudnia 2016 r. – kogo dotyczą ?

Monika Sawarska        16 marca 2017        Komentarze (0)

Sprawa polisolokat od czasu słynnego porozumienia UOKiK z 21 grudnia 2016 r. nieco przycichła. Wydaje się, że poza tą decyzją konsumenci już na nic więcej liczyć nie mogą i Ci których decyzja nie objęła, walczą w sądach. Porozumienia te zawarte zostały z 17 towarzystwami. Lista Ubezpieczycieli, którzy zawarli porozumienie, zamieszczona jest na stronie UOKiK. Co […]

Nieważność umowy kredytowej i co dalej ?

Monika Sawarska        15 marca 2017        Komentarze (0)

Często Czytelnicy mojego bloga pytają mnie, co mogą osiągnąć w postępowaniu sądowym, ogólnie rzecz biorąc w sprawie związanej z umową kredytową zawartą we franku szwajcarskim. Tytułem wstępu trzeba powiedzieć, że posiadacie bardzo różne umowy, z bardzo różnymi postanowieniami i tak naprawdę co można w konkretnym przypadku, trzeba ustalić już w oparciu o postanowienia konkretnej umowy. […]

Polisolokaty, kredyty – wsparcie Prezesa UOKiK

Monika Sawarska        15 marca 2017        Komentarze (0)

Warto wiedzieć, że  każdy konsument, jeśli jego sprawa jest rozstrzygana przez sąd, może złożyć do UOKiK wniosek o przedstawienie istotnego poglądu, w uproszczeniu więc mówiąc, wypowiada się na temat legalności określonych postanowień zawartych w umowie konsumenta. Takie uprawnienie wynika bezpośrednio z przepisów: Stosownie do art. 31d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Prezes Urzędu, jeżeli […]

Nowy korzystny wyrok dla frankowiczów

Monika Sawarska        14 maja 2015        2 komentarze

Tym razem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Sprawa dotyczyła co najmniej dwóch kwestii: sposobu wyliczania wysokości odsetek oraz możliwości wypowiedzenia umowy bez wcześniejszego poinformowania klientki. Sąd odwoławczy potwierdził wyrok Sądu I instancji, który uznał za niedopuszczalne stosowanie przez bank klauzul waloryzacyjnych, jak również uznał, że bank w sposób nieuprawniony wypowiedział umowę. W konsekwencji, cały bte utracił […]