Bte – będą zmiany

Monika Sawarska        13 sierpnia 2014        Komentarze (1)

Jak się wydaje, pomysł zupełnej likwidacji bankowych tytułów egzekucyjnych chyba już całkiem upadł.

Ciągle jednak trwają prace nad takimi zmianami przepisów, które mają złagodzić ten tytuł wykonawczy, a przede wszystkim bardziej zabezpieczyć interesy dłużnika.

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany Prawa bankowego w zakresie obowiązku informacyjnego wobec klienta banku-dłużnika, a także dodatkowo kilku innych zmian o których poniżej.

Zgodnie z tym projektem, oświadczenie o poddaniu się egzekucji powinno zawierać pouczenie dłużnika o skutkach wystawienia bte. Co ciekawe, po wejściu w życie ustawy, jeśli wcześniej podpisane oświadczenia nie zawierają takiego pouczenia, mają być uzupełnione.

Następnie, przed złożeniem wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bte bank jest zobowiązany poinformować niezwłocznie osobę, która złożyła takie oświadczenie o zamiarze złożenia wniosku do sądu. Chociaż dokładnie termin tego zawiadomienia nie jest sprecyzowany.

Sąd po wydaniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności będzie również doręczał to postanowienie dłużnikowi, na które ten będzie mógł wnieść zażalenie. Ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ dotychczas dłużnik o wydaniu przeciwko niemu tytułu wykonawczego dowiadywał się dopiero od komornika-po wszczęciu przeciwko niemu egzekucji.

I ostatnia, również bardzo ważna propozycja zmian, to obowiązek zawieszenia przez komornika postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy dłużnik skutecznie wniósł powództwo przeciwegzekucyjne, czyli powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub części.

Osobiście uważam, że nie wszystkie propozycje zmian mają szanse na to, że ostatecznie wejdą w życie, po pierwsze dlatego, że przepisy są nie doprecyzowane, a po drugie dlatego, że zostaną uznane za zbyt szeroko chroniące dłużnika.  Będę więc na bieżąco śledzić losy projektu tej ustawy i  informować Was o efekcie końcowym 🙂

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Przemek | Blog o egzekucji Sierpień 14, 2014 o 22:46

„za zbyt szeroko chroniące dłużnika” – to brzmi jak dowcip. Jak ktokolwiek inny chce od dłużnika jakieś pieniądze to musi z nielicznymi wyjątkami (typu notarialne poddanie się egzekucji etc.) pozywać. A jak bank może samemu sobie wystawiać tytuły egzekucyjne, to doręczenie postanowienia o nadaniu klauzuli dłużnikowi ZA SZEROKO CHRONI DŁUŻNIKA..?

BTE jest zamachem w same podstawy procedury cywilnej – w zasadę równouprawnienia stron postępowania.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: