Marzec 2017

Wydziały w sądach dla frankowiczów

Monika Sawarska        27 marca 2017        Komentarze (0)

Dzisiejsza prasa donosi o nowym pomyśle utworzenia w sądach specjalnych wydziałów, które zajęłyby się sprawami kredytów we frankach. Pomysł taki miał przedstawić Prezes UOKiK Ministrowi Sprawiedliwości. Sam pomysł jest w porządku, ponieważ sprawy te nie są łatwe, a takie rozwiązanie pozwoliłoby na wyspecjalizowanie się sędziów w tego rodzaju sprawach. Tym bardziej, że najczęściej chodzi o […]

Kiedy nieważność polisolokaty

Monika Sawarska        22 marca 2017        Komentarze (0)

Przyczyny dla których polisolokaty uznawane są przez sądy nieważne są bardzo różne. Jeden z takich przypadków to brak spełnienia wszystkich obowiązków określonych w art. 829 par. 2 K.c. Zgodnie z tym przepisem: W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył […]

Porozumienia UOKiK z 21 grudnia 2016 r. – kogo dotyczą ?

Monika Sawarska        16 marca 2017        Komentarze (0)

Sprawa polisolokat od czasu słynnego porozumienia UOKiK z 21 grudnia 2016 r. nieco przycichła. Wydaje się, że poza tą decyzją konsumenci już na nic więcej liczyć nie mogą i Ci których decyzja nie objęła, walczą w sądach. Porozumienia te zawarte zostały z 17 towarzystwami. Lista Ubezpieczycieli, którzy zawarli porozumienie, zamieszczona jest na stronie UOKiK. Co […]

Nieważność umowy kredytowej i co dalej ?

Monika Sawarska        15 marca 2017        Komentarze (0)

Często Czytelnicy mojego bloga pytają mnie, co mogą osiągnąć w postępowaniu sądowym, ogólnie rzecz biorąc w sprawie związanej z umową kredytową zawartą we franku szwajcarskim. Tytułem wstępu trzeba powiedzieć, że posiadacie bardzo różne umowy, z bardzo różnymi postanowieniami i tak naprawdę co można w konkretnym przypadku, trzeba ustalić już w oparciu o postanowienia konkretnej umowy. […]

Polisolokaty, kredyty – wsparcie Prezesa UOKiK

Monika Sawarska        15 marca 2017        Komentarze (0)

Warto wiedzieć, że  każdy konsument, jeśli jego sprawa jest rozstrzygana przez sąd, może złożyć do UOKiK wniosek o przedstawienie istotnego poglądu, w uproszczeniu więc mówiąc, wypowiada się na temat legalności określonych postanowień zawartych w umowie konsumenta. Takie uprawnienie wynika bezpośrednio z przepisów: Stosownie do art. 31d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Prezes Urzędu, jeżeli […]