Maj 2015

Nowy korzystny wyrok dla frankowiczów

Monika Sawarska        14 maja 2015        2 komentarze

Tym razem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Sprawa dotyczyła co najmniej dwóch kwestii: sposobu wyliczania wysokości odsetek oraz możliwości wypowiedzenia umowy bez wcześniejszego poinformowania klientki. Sąd odwoławczy potwierdził wyrok Sądu I instancji, który uznał za niedopuszczalne stosowanie przez bank klauzul waloryzacyjnych, jak również uznał, że bank w sposób nieuprawniony wypowiedział umowę. W konsekwencji, cały bte utracił […]