Sierpień 2014

Bte – będą zmiany

Monika Sawarska        13 sierpnia 2014        Komentarze (1)

Jak się wydaje, pomysł zupełnej likwidacji bankowych tytułów egzekucyjnych chyba już całkiem upadł. Ciągle jednak trwają prace nad takimi zmianami przepisów, które mają złagodzić ten tytuł wykonawczy, a przede wszystkim bardziej zabezpieczyć interesy dłużnika. Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany Prawa bankowego w zakresie obowiązku informacyjnego wobec klienta banku-dłużnika, a także dodatkowo kilku innych […]