Lipiec 2014

Kiedy pozew zbiorowy ?

Monika Sawarska        29 lipca 2014        Komentarze (0)

Pozwy zbiorowe w sprawach z udziałem banków cieszą się dużą popularnością. Istota postępowania zbiorowego polega na tym, że możliwe jest prowadzenie jednego postępowania w interesie kilku osób, dzięki czemu w jednej sprawie możliwe jest rozpoznanie roszczeń kilku osób. Aby możliwe było wystąpienie z takim pozwem do sądu konieczne jest spełnienie określonych warunków.  Przede wszystkim z […]

Bankowy tytuł egzekucyjny na spadkobierców

Monika Sawarska        16 lipca 2014        Komentarze (0)

Generalną zasadą jest, że dziedziczymy nie tylko majątek zmarłego, ale również zobowiązania, czyli jego długi. Jak się okazuje, sytuacja nie zawsze jest taka prosta. Wątpliwości powstały bowiem w związku z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, które sporządza bank wraz z bankowym tytułem egzekucyjnym. Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: prawo.rp.pl/artykul/. W uproszczeniu chodzi jednak o sytuację, gdy oświadczenie […]

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Monika Sawarska        09 lipca 2014        2 komentarze

To jeszcze jeden z dokumentów, który zwykle wymagany jest przez bank przy zawieraniu umowy pożyczki, kredytu, a często także przy innych umowach stosowanych przez bank, jeżeli na ich podstawie powstaje jakieś zobowiązanie wobec banku. Czemu służy taki dokument ? Ano jest to dokument niezbędny, aby bank mógł uzyskać klauzulę wykonalności na bte. Jeśli nie ma takiego […]

Klauzule niedozwolone w umowie z bankiem

Monika Sawarska        03 lipca 2014        Komentarze (0)

Tematyka stosowania przez banki  niedozwolonych postanowień umownych jest bardzo gorąca. W szczególności ten problem dotyczy licznych w ostatnim czasie pozwów zbiorowych. Dużo o tym piszą w prasie, powstają nawet blogi na ten temat. Z treści tych nie wynika jednak o jakie roszczenie tak naprawdę chodzi. Mówiąc prościej, czego kredytobiorcy domagają się w swoich pozwach i […]